• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Aktuálne z našej školy

Pracovná ponuka od 02.09.2024 do školskej jedálne

Školská jedáleň pri materskej škole Ľubotice ponúka od 02.09.2024 pracovnú pozíciu POMOCNÁ SILA do školskej jedálne na 2 hodiny denne v čase obeda od 11,00 do 13, 00 hod. Záujemcovia, prihláste sa v kancelárii školskej jedálne osobne alebo telefonicky na čísle:
Čitať viac

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

O Z N A M V súlade so schváleným Školským poriadkom Materskej školy Ľubotice , čl. 3 – Prevádzka a vnútorný režim materskej školy a so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy v čase
Čitať viac

Čerstvé hlavičky - zahlasujte za našu materskú školu

Vážení rodičia, podporte našu materskú školu hlasovaním v projekte ČERSTVÉ HLAVIČKY. O projekte Projekt je určený pre všetky základné a materské školy na Slovensku, ktoré môžu súťažiť o prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny počas celého nasledujúceho školského roka.
Čitať viac

Zápis do MŠ Ľubotice pre školský rok 2024/2025

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY ĽUBOTICE na školský rok 2024/2025 Podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie je od 1. mája do 31. mája 2024. Konkrétny termín je po súhlase so zriaďovateľom
Čitať viac

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa MŠ

OBEC ĽUBOTICE, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice Vyhlásenie výberového konania Obec Ľubotice vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
Čitať viac

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ Ľubotice 2024 - 2028

Materská škola Ľubotice, Čsl. Letcov 2, 080 06 Výsledky volieb do Rady školy 2024 – 2028, ktoré sa konali dňa 29.01.2024 Za rodičov: 1. Mgr. Bibiána Hudáková 60 hlasov 2. Mgr.
Čitať viac

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Volebný poriadok pre voľby Rady školy pri Materskej škole, Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákon č.
Čitať viac

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ 2023-2024

Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2023-2024 V období od 04.09.2023 je nutné riadiť sa pokynmi ministerstva školstva, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi zriaďovateľa a riaditeľa školy.
Čitať viac

Darujte nám 2 %

Milí rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.
Čitať viac

Informácie pre rodičov k stravovaniu v MŠ od 01.03.2023

Platba za stravné sa mení prechodom do II. finančného stravovacieho pásma: Paušálne 44,- € /20 pracovných dní … 1 deň 2,20 € - bežné stravovanie D-O-O / Rodič uhrádza tento príspevok na stravovanie najneskôr do 5.
Čitať viac