• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

História

Materská škola Ľubotice je školou s dlhoročnou tradíciou, ktorej predchodkyňou bola od roku 1947 štátna detská opatrovňa umiestnená v tunajšom kaštieli.
Od svojho založenia prešla rôznym vývojom k modernej materskej škole súčasnosti, ktorej zriaďovateľom je od roku 2002 obec Ľubotice.
Od 01. 01. 2011 sme materskou školou s právnou subjektivitou.