• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Kontakt

Adresa

Materská škola Ľubotice,
Čsl. letcov 2
080 06 Ľubotice

Kontakty

IČO: 42228409
DIČ: 2023125423
Telefón:

Školská jedáleň: 051/74 80 912

Riaditeľka MŠ: 051/74 80 911


Mobil: +421 944 081 012
email MŠ: riaditel[zavináč]mslubotice.sk
email ŠJ: jedalen[zavináč]mslubotice.sk

Čísla účtov

Školné: SK48 0200 0000 0028 4080 0253
Stravné: SK68 0200 0000 0028 4082 3658
Darovací účet: SK48 0200 0000 0028 4080 3454
Občianske združenie MŠ Ľubotice: SK93 8330 0000 0029 0222 6585

Variabilný symbol : číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
Doplňujúci údaj : meno dieťaťa, trieda a popis transakcie