• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Darujte nám 2 %

 Milí rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane   

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%

Finančné prostriedky budú použité na

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ďakujeme, že Vašim deťom darujete  2% Vašich zaplatených daní.

Názov: Rodičovské združenie MŠ Ľubotice

IČO: 53845463

Číslo účtu: SK93 8330 0000 0029 0222 6585