• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

O Z N A M

V súlade so schváleným Školským poriadkom Materskej školy Ľubotice ,

čl. 3 – Prevádzka a vnútorný režim materskej školy a so súhlasom

zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy v čase

od 15. júla 2024 do 30. augusta 2024

P R E R U Š E N Á

z dôvodu zabezpečenia hygienickej sanitácie priestorov MŠ a ŠJ a čerpania

dovoleniek zamestnancov.

Prevádzka sa začne 02. septembra 2024.

    1. 2024 Mgr. Renáta Kertysová, riaditeľka školy