• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ Ľubotice 2024 - 2028

Materská škola Ľubotice, Čsl. Letcov 2, 080 06

Výsledky volieb do Rady školy 2024 – 2028,

ktoré sa konali dňa 29.01.2024

Za rodičov:

1. Mgr. Bibiána Hudáková 60 hlasov

2. Mgr. Mária Tokárová 46 hlasov

  1. Bc. Marko Gajdoš 43 hlasov

  2. Mgr. Ivan Kriššák 29 hlasov

Za nepedagogických zamestnancov:

1. Monika Komlošová 5 hlasov

  1. Zuzana Čajková 1 hlas

Za pedagogických zamestnancov:

1. Bc. Lucia Šebejová 6 hlasov

2. Lenka Šarišská 5 hlasov

  1. Mária Kresaničová 3 hlasy

  2. Mgr. Ľubica Krišová 3 hlasy

  3. Alena Komková 1 hlas

  4. Mgr. Monika Menykö 1 hlas

  5. Mgr. Nina Muličáková 1 hlas

Delegovaní zástupcovia obce Ľubotice:

1. Mgr. et Mgr. Eva Lešková

2. Milan Tokár