• Tel: +421944081012
 • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Podujatia

Plánované podujatia v školskom roku 2023/2024

September 2023

 • 11.09.2023 - Plenárna schôdza a TA
 • DO MŠ NA BICYKLI
 • 25.9. - Gašparko - Maťko a Kubko

Október 2023

 • začiatok krúžkovej činnosti
 • 20.10.- Zdravý úsmev -Spolupráca s FZ PU Prešov
    • vianočné fotenie
 • 9.10.- 13.10. - Týždeň zdravej výživy
 • 12.10. - Divadlo Portál - Rozprávkový hrniec
 • 16.10. - Vystúpenie pre seniorov - Jednota dôchodcov - U SUSEDA - 4. trieda
 • 17.10. - stretnutie so seniormi - program detí 4. triedy
 • 19.10. - projekt Doprava
 • Šarkaniáda

November 2023

 • 4.11. 2023 - Slovenský deň Materských škôl
 • 24.11.-Zdravý úsmev
 • 20.11. - Bubnovačka
 • 21.11. - Divadlo Sarus - Domček, domček…

December 2023

 • 12.12. - Mikulášsky večierok 2023
 • 15.12. - Zdravý úsmev
 • 18.12. - Vystúpenie detí zo ZŠ v MŠ

Január 2024

 • 8. 01. - Divadielko Gašparko - Flóriš
 • V kráľovstve snehu a ľadu - hry na snehu
 • Postaraj sa, dieťatko o vtáčatko - vyrábanie búdok a kŕmidiel pre vtáčikov - aj v spolupráci s rodinou
 • 29. 01. 2024 - 16,30 - triedne aktívy
   1. 2024 - Voľby do rady školy

Február 2024

 • 8. 2. 2024 - Karneval v MŠ
 • 10. 2. 2024 - Obecné fašiangy - program detí 4. triedy
 • 21. 2. 2024 - Fotenie predškolákov na tablo
 • 26. 2. 2024 - 1. 3. 2024 - jarné prázdniny

Marec 2024

 • 4.3. a 5.3. - Korčuľovanie v PSK Aréne - predškoláci
 • Kniha, naša priateľka - návšteva obecnej knižnice
 • 6 . 3. a 7. 3. 2024 - depistáž školskej zrelosti
 • 14. 3. 2023 - Divadlo Auróra - Príbeh malého stromčeka
 • 21. 3. 2023 - Hudobný koncert
      1. 2024 - Týždeň ľudovej slovesnosti

Apríl 2024

 • 08.04. 2024 - Zápis do ZŠ Ľubotice
 • 19.04.2024 - Zdravý úsmev
 • 22. - 26. 04. - Dni Zeme
 • 18.4.2024 - Deň narcisov
 • 22. 4. 2024 - Planetárium Prešov
 • 30.04.2024 - Stavanie mája - vystúpenie detí MŠ 3. triedy

Máj 2024

 • 06. 05. 2024 - Zápis do MŠ / + do 31. 05. 2024 /
 • 10. 05. 2024 - Zdravý úsmev
 • 19.05.2024 - Deň matiek - vystúpenie pre obec
 • 21.05.2024 - návšteva v Dennom stacionári
 • 23.05.2024 - Sférické kino
 • Otvorená hodina anglického jazyka
 • 31.05.2024 - Otváranie studničiek

Jún 2024

 • 1.6.2024 - Deň detí - vystúpenie pre obec
 • 03.06. - 07.06.2024 - Týždeň detskej radosti
 • 06.06. 2024 - Divadielko Myška Eliška
   1. 2024 o 15,30 hod. - Deň rodiny a rozlúčka predškolákov
 • 17. 06. 2024 - 28. 06. 2024 - predplavecký výcvik predškolákov
 • 18.06. a 19. 06. 2024 - projekt Póla radí deťom