• Tel: +421944081012
 • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Projekty

Prehľad projektov, na ktorých MŠ participuje

 • Proenviro - Tajomstvá stromu, Tajomné živly prírody
 • Zeleninkové šialenstvo
 • OFDMS - Olympijské hviezdičky
 • Zdravý úsmev
 • Dentaalarm
 • Kto sa hrá a skáče, ten neplače - korčuľovanie, predplavecká príprava
 • Projekt “Filip”
 • Labák - Einsteinovi učni
 • Logická olympiáda
 • Deň narcisov
 • Svetový projekt pre vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj /ESD/
 • Milk Agro - Pomôž svojej škole
 • Aktivizujúce metódy výchovy a vzdelávania - MPC
 • Elektronizácia regionálneho školstva MŠ
 • Múdre hranie
 • Čítame pre radosť

V zaujímavých detailoch

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoce.sk - Vianočné obrázky

Podporili sme spolu s rodičmi detí našej materskej školy túto nádhernú výzvu a veríme, že potešíme deduškov a babičky v domovoch sociálnych služieb v našom okolí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridali a otvorili svoje srdiečka.

Eurorozprávky

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa realizoval európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli s názvom Eurorozprávky. Cieľom projektu bolo predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu, umožniť poznávanie slovenských miest cez detskú tvorbu, formovať osobnostný rozvoj detí predškolského veku prostredníctvom rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ, ale aj prezentovať krásu detského umenia. Cez rozprávky deti poznávali kultúru jednotlivých krajín EÚ už od útleho veku. Materské školy z jednotlivých miest Slovenska maľovali a priestorovo stvárňovali 28 rozprávok zo všetkých členských krajín Európskej únie. Takto EÚ spoznala slovenské mestá a slovenské deti spoznali EÚ. Naša MŠ Ľubotice sa v tomto jedinečnom projekte prezentovala výtvarným spracovaním slovenskej ľudovej rozprávky “Ako šlo vajce na vandrovku”. Projekt “Eurorozprávky” napĺňa svoju hlavnú ideu. Na 1. vernisáži v priestoroch RTVS a medzinárodnej konferencii v Bratislave v dňoch 20. - 21. 10. 2016 a otvorení 2. vernisáže v Brusseli v Galérii ifa laboratory dňa 15. 11. 2016 sa v zastúpení MŠ Ľubotice zúčastnili projektové učiteľky Mgr. Mária Pavlíková, Martina Ivanecká a riaditeľka školy, Mgr. Renáta Kertysová, ktorá prezentáciou projektu priblížila výtvarný prejav našich, ľubotických detí / pozrite našu fotogalériu na webe/. Vernisáž v Brusseli otvorili vzácni hostia:

 • europoslanec Európskeho parlamentu p. MUDr. Miroslav Mikolášik
 • veľvyslanec SR v Belgicku p. Stanislav Vallo
 • p. Javorčíková, manželka pána veľvyslanca SR na Stálom zastúpení SR pri EÚ
 • Clothilde Godard, hlavná koordinátorka pre výtvarnú výchovu na III. Európskej škole v Brusseli
 • p. Mária Zuščinová, autorka projektu “Eurorozprávky”, ktorá je obyvateľkou našej obce a aj cez tieto vzácne okamihy sa pridala k ľuďom, ktorí šíria dobré meno našej obce doma, aj v zahraničí.

Póla radí deťom

Od novembra 2014 sa aj deti našej MŠ zapojili do preventívneho projektu pre predškolákov iniciovaného oddelením komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru

 „Póla radí deťom“. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripraviť ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia.    Súčasťou preventívneho projektu je pracovný zošit, ktorého sprievodcom je školáčka Póla. Póla formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách, či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku. Upozorní  ich  aj  na možné  riziká   závislostí,  ktoré   im hrozia v ich veku (televízia, počítače, mobily). Oboznamuje deti s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvá „šikany“, ktorá sa môže objaviť aj v ich triede, poukazuje na spôsoby ako sa môžu proti „šikane“ v ich veku brániť. Pod vedením Mgr. JuDr. Kataríny Šmelkovej sa deti budú stretávať počas celého školského roka pri zaujímavých okamihoch.

Školský časopis “Ľubotické slniečka”

S nápadom vydávať školský časopis sme prišli v školskom roku 2013/2014. Názov časopisu Ľubotické slniečka vznikol pod vplyvom symbolu, krásneho slniečka, ktoré “svieti” na našej novej, zrekonštruovanej materskej škole, a tiež  pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Slniečko. Predsavzali sme si, že budeme časopis vydávať 4x do školského roka podľa striedania sa ročných období. Obsahuje prevažne omaľovanky pre deti, básne, piesne, riekanky, hlavolamy, recepty zo školskej kuchyne v rozsahu približne 7 strán vo formáte A4. Sú v ňom aj informácie pre rodičov a aktuality. Texty vhodne dopĺňajú ilustrácie.

Svetový projekt OMEP k vzdelávaniu pre trvalo udržateľný rozvoj / ESD /.

Pod vedením p. uč. Bc. Lucie Šebejovej sme sa aj v roku 2013 zapojili do Svetového projektu OMEP. Hlavným cieľom projektu ESD je zvyšovať povedomie o Vzdelávaní pre Trvalo udržateľný rozvoj medzi členmi OMEP, malými deťmi a vzdelávanie detí v ranom veku. Projekt sme začali napĺňať diskusiou s deťmi na vybrané ciele: Ako používame plasty? Odkiaľ je jedlo? Ako sa hráte s hračkami a s ostatnými deťmi ? Ďalším krokom budú aktivity, ktorými budeme u detí rozvíjať formou priamej metódy a jednoduchej cesty skúsenosť ako komunikovať v skupine. Naša materská škola sa aj v školskom roku 2014/2015 zapojila do projektu svetového formátu pod záštitou Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu - OMEP pod názvom Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj. Deti sa počas celého obdobia zaujímavou formou oboznamujú s prostriedkami, ktoré napomáhajú ochrane prírody a planéty. Aktivity sú doplnené eko-hrami, pesničkami, Podrobný postup realizácie sme odoslali na kompetentné miesta a výsledok je potešiteľný vo forme medzinárodného ocenenia, ktoré si nesmierne vážime a motivuje nás k ďalšej práci.

Proenviro

Po minuloročnej skúsenosti sme sa aj v školskom roku 2012/2013 zapojili do projektu PROENVIRO s názvom Tajomné živly prírody a naše snahy boli ocenené 2. miestom. Ďakujeme.

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska / OFDMS /

V olympijský rok 2012 sa naša materská škola zapojila do športovej olympiády OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY. O atmosfére aktivít s tým súvisiacich napovedia fotografie vo fotogalérii…
Iniciátorom OFDMS je Slovenský olympijský výbor /SOV/. Záštitu nad projektom OFDMS prevzal už pri jeho zrode prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Aj keď chváliť sa nie je pekné, nedá nám, aby sme nezverejnili úspech našej materskej školy, ktorá bola v silnej konkurencii neopomenutá a bola vyhodnotená v rámci OFDMS  v školskom roku 2011/2012  ako NAJLEPŠIA MATERSKÁ ŠKOLA.

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 31. októbra 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára, ministra školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky  Dušana Čaploviča, predsedu ZMOSu Jozefa Dvonča, a primátora mesta Bratislava Milana Ftáčnika - fotografie priložené vo fotogalérii…
Slávnostný program umocňovalo vystúpenie nádejnej opernej speváčky Patrície Janečkovej.

Svetový projekt OMEP k vzdelávaniu pre trvalo udržateľný rozvoj / ESD /

Pod vedením p. uč. Bc. Lucie Šebejovej sme sa aj v roku 2013 zapojili do Svetového projektu OMEP. Hlavným cieľom projektu ESD je zvyšovať povedomie o Vzdelávaní pre Trvalo udržateľný rozvoj medzi členmi OMEP, malými deťmi a vzdelávanie detí v ranom veku.

Projekt sme začali napĺňať diskusiou s deťmi na vybrané ciele: Ako používame plasty ?  Odkiaľ je jedlo ? Ako sa hráte s hračkami a s ostatnými deťmi ?

Ďalším krokom budú aktivity, ktorými budeme u  detí rozvíjať formou priamej metódy a jednoduchej cesty skúsenosť  ako komunikovať v skupine.

Súťaž o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou

V školskom roku 2011/2012 sme sa v súlade so zameraním nášho Školského vzdelávacieho programu Slniečko zapojili do prezentácie našich edukačných aktivít v rámci súťaže o najlepší projekt organizovaný školou pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a SAŽP - http://www.sazp.sk 

Po splnení všetkých podmienok a pozaslaní nášho školského projektu Tajomstvá stromu sme boli odbornou porotou vyhodnotení a získali sme v kategórii Materské školy krásne 3. miesto.

Táto pozitívna skúsenosť nás   motivuje do ďalšej práce v oblasti ŽP a trvalo udržateľného rozvoja, aby sme generáciu, ktorá je nám zverená,  učili ekologicky myslieť a konať.

Budimírske studničky

V školskom roku 2012/2013 sme sa verne našim tradíciám, že si ctíme a chránime prírodu, pridali k skupine súťažiacich v 2. ročníku literárno-hudobno-výtvarnej súťaže Budimírske studničky s tohtoročnou témou Tajomné živly prírody. Cieľom bolo vzbudiť u detí predškolského veku umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. Podchytili sme u detí výtvarnú a hudobnú oblasť, v ktorých sme prezentovali vlastnú tvorbu vo výtvarnom aj hudobnom prejave v podobe výtvarných prác k téme a deťmi našej MŠ textovo vytvorenú aj naspievanú pieseň.Prezrieť okamihy z nahrávania si môžete v našej fotogalérii.