• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Rada rodičov

Údaje

Rodičovské združenie MŠ Ľubotice
Materská škola Ľubotice
Čsl. letcov 1622/2
08006 Ľubotice

IČO:53 845 463

IBAN rodičovského združenia: SK9 38330 0000 0029 0222 6585

Organizačný výbor

  • Predseda: Tatiana Sirotňáková
  • Podpredseda: Bc. Michaela Popadičová
  • Hospodár: Jozef Dráb

Revízna komisia

  • Matej Lukáč
  • MUDr. Jana Gomulcová

Triedni dôverníci

  • Ing. Mária Káčerová
  • Zuzana Kovalčíková
  • Mgr. Martina Hanudeľová