• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Rada školy

Zvolení a delegovaní členovia Rady školy pri MŠ Ľubotice na obdobie  2024 -  2028

1. Mgr. Bibiána HUDÁKOVÁ zvolená za rodičov - zapisovateľka

2. Monika KOMLOŠOVÁ, DiS zvolená za nepedagogických zamestnancov

3. Mgr. et Mgr. Eva Lešková delegovaná zriaďovateľom

4. Lenka Šarišská zvolená za pedagogických zamestnancov

5. Bc. Lucia Šebejová zvolená za pedagogických zamestnancov - podpredsedníčka RŠ

6. Milan Tokár delegovaný zriaďovateľom

7. Mgr. Mária Tokárová zvolená za rodičov - predsedníčka RŠ

Priložené dokumenty