• Tel: +421944081012
 • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Naša Škola Dnes

ČO VÁM NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA PONÚKA?

 • predprimárnu edukáciu Vašich detí v príjemnom  prostredí pod odborným vedením celého kolektívu MŠ Ľubotice v triedach:

  1. trieda:  Lienky
  2. trieda:  Žabky
  3. trieda:  Motýliky
  4. trieda:  Včielky
  5. trieda:  Kvetinky
 • priestranný školský dvor s pestrým vybavením detskými telovýchovnými zariadeniami, relaxačným chodníkom slúžiacim na rozvoj perceptuálno-motorických a kognitívnych kompetencií “našich” Vašich detí, terasami, pódiom, ovocnou záhradou

 • bohatú krúžkovú činnosť

 • akcie školy s dlhoročnou tradíciou

 • projekty školy

 • Školský vzdelávací program “Slniečko”, ktorý je zameraný na ľudové tradície nášho regiónu a environmentálnu výchovu