• Tel: +421944081012
  • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Triedy

  1. trieda: Lienky

Triedne učiteľky: Lenka Šarišská, Alena Komková, Mgr. Renáta Kertysová

  1. trieda: Žabky

Triedne učiteľky: Bc. Martina Stajančová, Mária Kresaničová

  1. trieda: Motýliky

Triedne učiteľky: Bc. Lucia Šebejová, Mgr. Monika Menyko

  1. trieda: Včielky

Triedne učiteľky: Mgr. Mária Pavlíková, Mgr. Katarína Baranová

 5. trieda: Kvetinky

Triedne učiteľky: Mgr. Ľubica Krišová, Mgr. Nina Muličáková