• Tel: +421944081012
 • Adresa: Čsl. Letcov 2, 080 06, Ľubotice

Zamestnanci školy

Pedagogické zamestnankyne

 • Renáta Kertysová, Mgr. - riaditeľka školy a učiteľka v 1. triede
 • Mária Pavlíková, Mgr. - zástupkyňa riaditeľky školy a T učiteľka vo 4. triede
 • Ľubica Krišová, Mgr. - metodička školy a T učiteľka v 5. triede
 • Nina Muličáková, Mgr. - učiteľka v 5. triede
 • Katarína Baranová, Mgr. - MD
 • Monika Menyko, Mgr. - učiteľka v 3. triede
 • Mária Kresaničová - učiteľka v 2. triede
 • Lucia Šebejová, Bc. - T učiteľka v 3. triede
 • Alena Komková - učiteľka v 1. triede
 • Martina Stajančová, Bc. -T učiteľka v 2. triede
 • Zuzana Sajdaková, Mgr. - RD
 • Lenka Šarišská -T učiteľka v 1. triede

Nepedagogické zamestnankyne

 • Mária Gruľová - školníčka
 • Ľudmila Benková - upratovačka

Školská jedáleň

 • Monika Komlošová - vedúca ŠJ
 • Zuzana Čajková - hlavná kuchárka
 • Alena Spišáková - kuchárka
 • Jana Jadvišová - pomocná sila
 • Jana Jurašeková - pomocná sila